TVP

Disclaimer

Algemene voorwaarden TVP Vastgoed:TVP Vastgoed.


Op deze pagina vindt u de disclaimer van TVP Vastgoed B.V.  zoals deze beschikbaar is gesteld door TVP Vastgoed B.V.  In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.


De op deze website getoonde informatie wordt door TVP Vastgoed  B.V. met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.


TVP Vastgoed B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel TVP Vastgoed B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TVP Vastgoed B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.


Verwijzingen naar sites die niet door TVP Vastgoed B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel TVP Vastgoed B.V. uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door TVP Vastgoed worden onderhouden wordt afgewezen. Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.


“Hoewel onze informatie met de grootste zorg tot stand is gekomen aanvaard TVP Vastgoed B.V. onder geen beding enige vorm van aansprakelijkheid wegens eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg van, de door TVP Vastgoed B.V. verstrekte informatie. TVP Vastgoed B.V. bied soms percelen grond aan die onderdeel uitmaken van een serie van minder dan 20 beleggingsobjecten. In die gevallen geldt artikel 2 lid 1 onder a ten tweede van de vrijstellingsregeling WFT. De aanbieder is dan niet vergunningplichtig en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten”.


Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van TVP Vastgoed op deze pagina.