TVP

Jubelton afschaffen 2023

Afschaffen jubelton 2023
Afschaffen jubelton 2023

Jubelton afschaffen 2023

Jubelton 2022

Een ‘jubelton’ is een belastingvrije schenking van €106.671. Onder bepaalde voorwaarden mag je de schenking gebruiken voor het kopen van een eigen woning, de verbouwing van de eigen woning of om de eigen woning te verduurzamen of te onderhouden. Als de ontvanger van de jubelton al in het bezit is van een eigen woning, mag het geld ook gebruikt worden om de eigenwoningschuld (deels of geheel) af te betalen of om de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van uw eigen woning af te kopen. De jubelton moet binnen 3 kalenderjaren besteed worden, anders moet dit gemeld worden bij de belastingdienst.  

Afschaffing jubelton

In 2013 werd de jubelton ingevoerd als een eenmalige hoge vrijstelling. De jubelton werd destijds bedoeld als middel om de wankelende huizenmarkt een zetje in de rug te geven.  Ouders konden op deze manier hun kinderen bijvoorbeeld helpen bij de aankoop van een huis. Volgens een schatting van het ministerie van Financiën loopt Nederland alleen jaarlijks een kleine 200 miljoen euro mis. Dit is een stuk hoger dan de verwachting – het ministerie van Financiën was namelijk uitgegaan van ‘slechts’ 104 miljoen euro. 


In het regeerakkoord is besproken dat de jubelton vanaf 1 januari 2023 wordt verlaagd van €106.671 naar €28.947. De belastingvrije schenking zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Ook vervalt de huidige spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die starten in 2023. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die voor het eerst gedaan zijn in 2022 geldt nog voor 2023. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord afgesproken de schenkingsvrijstelling van de eigen woning in 2024 af te schaffen. Echter wilt de Tweede Kamer alleen dat dit al eerder gebeurt. Daarom wordt de vrijstelling in 2023 al aangepast en in 2024 geheel afgeschaft. Jaarlijks mag je overigens nog steeds €5.677 schenken.

Doel afschaffen jubelton

Door het afschaffen van de jubelton hoopt het kabinet de woningmarkt te verbeteren en vermogensongelijkheid te verminderen. Starters met vermogende ouders hebben bijvoorbeeld meer voordeel van de schenkingsvrijstelling dan starters met minder vermogende ouders.


Hierdoor is de financiële uitgangspositie van huishoudens die een schenking hebben ontvangen in vergelijking vaak al veel beter dan huishoudens die geen schenking hebben ontvangen. Om deze reden past het kabinet de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2023 aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *