TVP

Overdrachtsbelasting 2023

Stijging overdrachtsbelasting
Stijging overdrachtsbelasting 2022

Overdrachtsbelasting 2023

Wat is overdrachtsbelasting?

Als je in nederland een stuk grond of een pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting. overdrachtsbelasting betaal je ook over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht en over bijvoorbeeld aandelen die je koopt of krijgt van een bv of nv. een notaris kan dan namens jou de aangifte voor de overdrachtsbelasting regelen. in januari 2023 vindt er een verhoging van 8% naar 10,4% van de overdrachtsbelasting plaats.

Tarieven overdrachtsbelasting 2022

De tarieven van de overdrachtsbelasting 2022 bedragen als volgt: 

2% belasting van de koopsom voor de woning waarin de koper zélf voor langere tijd gaat wonen en waarvoor de starters vrijstelling niet geldt.

 

Als starters heb je vrijstelling als je voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • Na 1 januari 2021 verkrijg je een woning waarin je zelf voor langere tijd gaat wonen.
  • Je bent boven de 18 en jonger dan 35 op het moment dat je woning de verkrijgt (zodra de notariële akte van levering is ondertekend).
  • Als je de woning verkrijgt op of na 1 april 2021, mag de woningwaarde (in economisch verkeer) niet hoger zijn dan € 400.000. Daarmee wordt de maximale waarde van de woning op de vrije markt bedoeld. Dit is meestal gelijk aan de koopsom zoals die in de koopovereenkomst staat.
  • Je niet eerder gebruik hebt gemaakt van de startersvrijstelling.
  • Ook als je al eerder een koopwoning had, kan je nog steeds gebruik maken van de starters vrijstelling. 8% voor alle overige onroerende zaken, zoals vakantiewoningen, bedrijfspanden en bijvoorbeeld een garage bij het huis die je niet gelijk met de woning koopt.
 

Overdrachtsbelasting 2023

In het belastingplan voor 2023 is onder andere een verhoging van de overdrachtsbelasting opgenomen. Wat wordt er veranderd? 

  • Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting van 8% wordt verhoogd naar 10,4% voor alle overige onroerende zaken.
  • De vrijstelling voor starters blijft gelden.  
  • Kopers die niet voldoen aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling en de woning zelf gaan bewonen, blijven 2% overdrachtsbelasting betalen. 

 

De verhoging van de overdrachtsbelasting 2023 heeft als doel dat koopstarters en doorstromers een betere positie op de koopwoningmarkt krijgen tegenover beleggers.

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan voor 2023. Zodra de eerste en Tweede Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2023 in.

 

Overdrachtsbelasting grond

Zoals hierboven genoemd, betaal je ook overdrachtsbelasting over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht. Zo geldt ook voor grond. Wanneer er na de aankooptransactie minimaal 10 jaar landbouwactiviteiten op de grond zijn verricht, kun je hier een vrijstelling voor ontvangen. Wanneer je belegger bent in een stuk agrarische grond en er door een actieve landbouwer nog landbouwactiviteiten plaatsvinden, dan kun je de vrijstelling ook ontvangen.

 

Het is afhankelijk van hoe de afspraak omtrent het wel, dan wel niet betalen van overdrachtsbelasting in de koopovereenkomst opgenomen is of hij/zij deze kosten moet betalen. Zo kan ‘kosten koper’ of ‘k.k.’ aangegeven zijn – dan moet je de koper de overdrachtsbelasting betalen. Wanneer wordt aangegeven ‘vrij op naam’ of ‘v.o.n.’, dan dient de verkoper de kosten te betalen.

 

In het geval dat de het stuk grond van bestemming wijzigt omdat deze door een koper gekocht wordt, dan moet vaak de koper van het stuk grond de overdrachtsbelasting betalen.

 

Bent u van plan te investeren in grond? En wilt u meer weten over deze verandering met betrekking tot (het aankopen van) grond? Neem gerust contact met ons op. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *